torsdag 13 november 2008

Sveriges energieffektivaste hus byggs i SkåneStrax norr om Malmö uppför Karin Adalberth, doktor i byggnadsfysik, Sveriges första Plusenergihus. Det är ett hus för den egna familjen, men med en teknik som lämpar sig lika väl för dig som bygger för den stora allmänheten. Värme och el produceras i fastigheten, med överskott. Ett hus med Plusenergi ger bättre ekonomi, så följ bygget av Villa Åkarp. Källa:plusenergihus.roxull

Läs mer om Plusenergihuset

Inga kommentarer: