tisdag 9 december 2008

Derome bygger hyresrätter i lågenergihus


I dag tas första spadtaget för ett nytt område med lågenergihus i Kvibille, norr om Halmstad i Halland. Regler avseende energieffektivisering inom byggsektorn kommer sannolikt att skärpas framöver. Därför väljer Deromegruppen nu att öka energifokus genom att bygga hyresrätter med passivhusteknik, men för att liknande projekt skall kunna bli aktuella krävs stöd till hyresrätten som byggform.
Läs mer

Byggstart för Lunds första klimatsmarta JM-hus


Idag sätter JM spaden i jorden för sjutton klimatsmarta hus i det populära området Östra Torn i Lund. Med bland annat bättre isolerade väggar och fönster och med värmeåtervinning som standard sänks energianvändningen med minst 35 %.
Läs mer på www.jm.se

måndag 8 december 2008

Finanskrisen minskar inte intresset för passivhus

Intresset för energisnåla passivhus ser inte ut att försvagas av finanskrisen. Snarare tvärt om, enligt de experter Byggindustrin pratat med. Drivkraften är främst EU:s kommande byggnormer.
– Vi har inte märkt av någon avmattning av antal frågor och studiebesök. Vi har mer att göra än någonsin, säger arkitekten Hans Eek.

Han har jobbat med passivhus sedan 1970-talet och driver nu Passivhuscentrum, ett projekt som ska sprida kunskap om och öka efterfrågan för den energisnåla hustypen.
Källa:Byggindustrin.com
Läs mer här
Nyheten från EU