måndag 8 december 2008

Finanskrisen minskar inte intresset för passivhus

Intresset för energisnåla passivhus ser inte ut att försvagas av finanskrisen. Snarare tvärt om, enligt de experter Byggindustrin pratat med. Drivkraften är främst EU:s kommande byggnormer.
– Vi har inte märkt av någon avmattning av antal frågor och studiebesök. Vi har mer att göra än någonsin, säger arkitekten Hans Eek.

Han har jobbat med passivhus sedan 1970-talet och driver nu Passivhuscentrum, ett projekt som ska sprida kunskap om och öka efterfrågan för den energisnåla hustypen.
Källa:Byggindustrin.com
Läs mer här
Nyheten från EU

Inga kommentarer: