måndag 22 september 2008

Passivhusguiden

Passivhusguiden är ett gratis webbverktyg avsett för arkitekter m.m. som står i startskedet av skissarbetet av ett passivhus.
Passivhusguiden guidar och vägleder användaren genom skisstadiet av ett passivhusprojekt och hjälper denne att se till att slutresultatet verkligen blir ett passivhus som uppfyller kraven för detta.
Läs mer på Passivhusguiden.se

Inga kommentarer: